Fair Trade: Thương Mại công bằng

  Thương hiệu Existens với đội ngũ sản xuất riêng tại Việt Nam đã và đang có các hoạt động giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua sự hợp tác với Tổ chức Maison de Chance. Maison de Chance là một tổ chức tình nguyện giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và trẻ em đường phố tại Việt Nam (www.maison-chance.org)

  Hiện tại đội ngũ sản xuất của Existens đang có sự tham gia của 2 người phụ nữ khuyết tật là Trinh và Vân Anh. Mục đích là nhằm giúp đỡ 2 cô gái bằng cách tạo công ăn việc làm ổn định, giúp họ phát triển kỹ năng làm việc, tạo dựng sự tự tin nơi bản thân họ và có thể kiếm thêm thu nhập để gửi về phụ giúp gia đình. Nhà thiết kế của chúng tôi rất hạnh phúc khi có thể trao sự giúp đỡ tới những người thực sự cần nó bằng cách cùng họ làm việc với niềm đam mê và sự phát triển không ngừng.